Tirsdag 19. februar kl. 17:00 FRIVILLIGBØRSEN

Tirsdag 19. februar kl. 17:00

FRIVILLIGBØRSEN

Lier kommune inviterer, i samarbeid bl.a. med næringslivsforeningen, til Frivilligbørs Lier, en arena der bedrifter, foreninger og offentlige virksomheter i Lier kan møtes og gjøre praktiske avtaler om å dele på ressurser som kompetanse, tid, utstyr, lokaler mm.

På forhånd må deltakerne ha tenkt gjennom hva de har som kan være av interesse for andre/som kan delers med andre, og hva man ønsker å kunne hente fra andre for å utvikle eget tilbud og virksomhet slik man ønsker. På Frivilligbørsen lages enkle plakater der disse tilbudene og ønskene synliggjøres, og avtaler inngås.

Dette er gjennomført i mange kommuner tidligere. Se bl.a. gjerne litt om opplegget fra Drammen:


 https://www.frivilligbors-drammen.no/.Sett foreløpig av dagen, mer info om påmelding kommer.
 

frivilligbørsen.png