Torsdag 17. januar kl 18:00 Informasjonsmøte: Tilskuddsportalen

Torsdag 17. januar kl 18:00

Informasjonsmøte: Tilskuddsportalen

Lier kommune inviterer til informasjonsmøte og kurs knyttet til Tilskuddsportalen, der kommunen nå har sikret tilgang til oversikter og søknadstilrettelegging for svært mange aktuelle tilskuddsordninger utover de rent kommunale. Kurset er gratis, og vil holdes på Lier kulturscene som ligger i tilknytning til Hegg skole.

Kurset er åpent for alle.


Se gjerne allerede nå på Tilskuddsportalen her:
http://tilskuddsportalen.no/#/1182.

Tilskuddsportalen
crowd-2457732_1920.jpg
Tilskuddsportalen