Program

Program

Søndag 17. februar kl. 17:00

ØREN SKOLEKORPS

Tirsdag 19. februar kl. 17:00

FRIVILLIGBØRSEN

Torsdag 21. februar kl. 20:00

LIER GITARKVARTETT

Søndag 24. februar kl 13:00

PIRATER PÅ AVVEIE - "KNUFF OG KLEM" BARNESHOW

Fredag 8. og lørdag 9. mars

UKM 2019

Søndag 17. mars kl. 12:30 og 15:30

AMAZE - DANSEFORESTILLING

Lørdag 23. mars kl. 18:00

LIER OG OMEGN HJEMMEBRYGGERMESTERSKAP

Torsdag 28. mars kl 12:00

PÅ EN GRØNN BENK I HAVEN

Lierdagene 2019 - Fredag 14. 06 kl. 18:00

ALADDIN - LIER KULTURSKOLE

Lierdagene 2019 - Søndag 16.06 kl 15:00

ALADDIN - Lier kulturskole

Vil du bli

FRIVILLIG PÅ LIER KULTURSCENE?