Program

Program

Torsdag 22.mars kl 19:30

JONAS FJELD KVARTETT

Torsdag 5.april og fredag 6.april kl 19:00

DEN INNBILT SYKE

Fredag 13.april kl 18:00

ASKEPOTT

Fredag 20.april kl 19:00

DET BETALES - Best of Beatles

Søndag 22. april kl 12:30 og 15:30

THE AMAZING TIMES

Søndag 29.april kl 17:00

KOR SKA VI REIS?

Lørdag 5.mai fra kl 18:00

LIER OG OMEGN HJEMMEBRYGGERMESTERSKAP

Søndag 6.mai kl 17:00

UTEN EN RØD TRÅD

Søndag 10.juni kl 16:00 og 18:00

SGT.PEPPER - BEATLES SHOWKONSERT

onsdag 24.oktober kl 19:00

SYNG LIV I DITT LIV - Hans Børli konsertforestilling