Program

Program

Søndag 28. april kl. 17:00

LIUNGGJENGEN

Lørdag 11 mai kl. 17:00

LIER JANITSJAR - ALLE TIDERS MUSIKK

Fredag 24. mai kl 18:00

DRØMMEBARNET - Høvik barne-og ungdomsteater

Lørdag 25. mai kl 12:30 og 16:00

DRØMMEBARNET - Høvik barne-og ungdomsteater

Søndag 26 mai kl. 12:30 og 16:00

DRØMMEBARNET - Høvik barne-og ungdomsteater

Lierdagene 2019 - Fredag 14. 06 kl. 18:00

ALADDIN - LIER KULTURSKOLE

Lierdagene 2019 - Søndag 16.06 kl 15:00

ALADDIN - Lier kulturskole

Vil du bli

FRIVILLIG PÅ LIER KULTURSCENE?